Kalendář

<< prosinec 2019 >>
PO ÚT ST ČT SO NE
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Kontrola spalinových cest

HASIČI APELUJÍ NA OBČANY, ABY SI NECHALI ZKONTROLOVAT KOMÍNY 

Topná sezóna je v plném proudu, a proto je nutné si připomenout nějaké informace o kontrole a čištění spalinových cest v domácnostech.

Pro bezpečnost a předcházení požárům je třeba nezapomínat na pravidelné kontroly a čištění spalinových cest. Kontrolu a čištění provádí oprávněná osoba (tedy držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví), který o provedené kontrole či čištění vydá písemnou zprávu. Tato zpráva pak osvědčuje bezpečnost spalinové cesty. V případě požáru je zpráva i důležitým dokladem pro pojišťovny. Při nedodržení zákona hrozí pokuta až 10 000 Kč.

 Čištění spalinové cesty sloužící pro odtah spalin od spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně je možné provádět i svépomocí. I v tomto případě je ale nutné provést kontrolu spalinové cesty odborně způsobilou osobou. Uživatel si také sám může průběžně kontrolovat např. stav komínových dřívek, zda nejsou propálená, stav přívodní elektroinstalace ke kotli nebo to, jestli se v okolí topidla a kouřovodu nenachází hořlavé předměty.

Lhůty kontrol a čištění se řídí vyhláškou č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinových cest.

Doplňující informace k tabulce:

  • Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty po dobu nepřesahující v součtu 6 měsíců v kalendářním roce.
  • U jednovrstvého (nevyvložkovaného) zděného komínu pro spotřebiče na plynná paliva se lhůty kontrol a čištění řídí lhůtami kontrol a čištění spalinové cesty určené pro odvod spalin od spotřebiče na pevná paliva.
  • Při čištění a kontrolách jednou, dvakrát nebo třikrát ročně se tyto činnosti provádí v přiměřených časových odstupech, přičemž mezi jednotlivými čištěními a kontrolami prováděnými dvakrát nebo třikrát ročně nesmí uplynout doba kratší 3 měsíců.
  • Pojistný (rezervní) komín používaný pro odvod spalin od spotřebiče na pevná paliva v případech, kdy nelze zajistit topení jiným způsobem, se čistí a kontroluje ve stejných lhůtách jako spalinová cesta určená pro odvod spalin od spotřebiče na pevná paliva.
  • Ve stavbě pro rodinnou rekreaci se čištění provádí nejméně jedenkrát ročně a kontrola nejméně jedenkrát za dva roky.
  • Spalinová cesta pro odvod spalin od kondenzačního spotřebiče na plynná paliva se čistí a kontroluje nejméně jedenkrát za dva roky.

V případě požáru je pak nutné odstranit z dosahu sálavého tepla všechny hořlavé předměty a neprodleně volat tísňovou linku 150 či 112. Pro hašení komína se nedoporučuje použít vodu. Hašení vodou může totiž vést k destrukci komínu. Pro hašení se tak doporučuje např. písek.