Kalendář

<< prosinec 2019 >>
PO ÚT ST ČT SO NE
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Historie sboru

Poradní schůze o tom, aby se v obci Postřekově ustavil sbor dobrovolných hasičů, se konala v neděli dne 7. dubna 1895. Za prozatímní výbor, který měl za úkol zejména přípravu stanov a založení sboru, byli zvoleni: Jakub Řezníček (č.p. 28, starosta obce) Ondřej Schweinar (řídící učitel), Jakub Buršík (č.p. 75), Šimon Frei (č.p. 78), František Řezníček (č.p. 165) a Karel Řezníček (č.p. 129).

Ustavující schůze sboru dobrovolných hasičů v Postřekově byla svolána na neděli dne 4. srpna 1895 ve 2 hod odpoledne do místní školy. Zúčastnilo se 30 členů, kteří se k tomu dni do ke sboru přihlásili. Na této schůzi proběhly volby podle nových stanov. Prvním starostou našeho sboru byl zvolen Jakub Řezníček, velitelem pak Jakub Buršík. Téhož dne se uskutečnila ještě výborová schůze na které byl jednatelem sboru zvolen Ondřej Schweinar. Dále padlo usnesení o nutnosti pořízení patřičné výstroje a stříkačky.

Do 28.září 1895 se za činné členy sboru dobrovolných hasičů přihlásilo 28 občanů, kteří byli v neděli 22.září 1895 vybaveni hasičským oděvem a vyzbrojí. Na 28.září 1895 pak bylo naplánováno složení hasičského slibu. Zde si dovolujeme citaci z dochovaných dobových materiálů:

Detail [›]Hasičský slib
Hasičský slib

Den sv. Václava 28. září 1895 určen byl ku skládání slibu hasičského. V týž den shromáždilo se všech 28. činných členů před zdejší školou, odkud v průvodu hudby v 9 hod. ráno pochodem nastoupilo se do Klenče. Zde připraveno bylo jim skvělé uvítání od bratrského sboru klenečského. Týž bratrský sbor přišel v průvodu hudby své sboru zdejšímu na začátek města Klenče naproti. Velitel tamní-ho sboru p. Hecht slovy vřelými a srdečnými vítal sbor náš. Jemu odpověděl velitel sboru našeho. Co důkaz vřelého přátelství a bratrské lásky věnoval sbor klenečský na upomínku krásný věnec z čerstvých květin. Členové obou sborů stiskli si pak na vzájemnou shodu a lásku pravice. Po tomto srdečném uvítání odebrali se oba sbory do klenečského chrámu Páně na velké služby Boží, při kterých důstojný páter Jiří Šteffek kaplan klenečský vřelými a hluboce procítěnými slovy vylíčil význam sboru hasičského.

Po službách Božích doprovodil opět sbor klenečský náš sbor až za město, kde se po srdečném rozloučení rozešli. V Postřekově seřadil se sbor náš po příchodu svém ze služeb Božích u školy, aby do rukou velitele svého p. Jakuba Buršíka složil slavnostní slib hasičský. Tento slib ve zvláštní knize slibu hasičského napsaný předčítal jednatel sboru, členové nahlas slib opakovali a svému veliteli rukou dáním zavázali se povinnosti na ně vložené plniti. Po tomto každý jednotlivec vlastní rukou složený slib hasičský podepsal.

Dojemná slavnost ta za účastenství ohromného množství lidu skončila provoláním trojnásobným „slávy" Jeho apoštolskému Veličenstvu našemu císaři a králi Františku Josefovi I. Odpoledne ve 3 hod. pak konáno bylo první veřejné cvičení sboru se stříkačkou.

 

Po prvním roce existence měl sbor dobrovolných hasičů v Postřekově úctyhodných 84 členů – z toho 30 činných a 54 přispívajících.

 

Tolik asi k ohlédnutí na úplný začátek dění u našeho sboru. Pokud se naproti tomu podíváme do současnosti, myslím, že našim předchůdcům neděláme ostudu. Sbor k 31.12.2012 čítal 136 členů, z toho je 28 žen a 108 mužů. Činných je v současné době cca 30-40 lidí. Sbor se krom sportovní činnosti podílí zejména na kulturním životě v obci (zejména hasičský bál a pouťové dozvuky se vždy těší hojné účasti našich spoluobčanů). Brigádnickou činností si pak přivydělává prostředky do svého rozpočtu. Dále se z našich řad rekrutují členové zásahové jednotky obce. Jsme organizací čítající všechny věkové skupiny – přípravkou počínaje a Klubem zasloužilých hasičů konče.