NAŠE MISE

Naše činnost a mise se řídí heslem „Bohu ku cti, vlasti k ochraně a bližnímu ku pomoci“. Činností sboru se snažíme naplňovat hlavní poslání hasičů… Hlavními pilíři činnosti našeho sboru jsou zejména následující oblasti:

 

  • práce s mládeží
  • kulturní činnost v obci
  • péče o svěřenou techniku a vybavení
  • rekruitment členů JSDHO
  • správa hasičského muzea

SDH

Náš sbor byl založen v roce 1895. K dnešnímu dni čítá členská základna 138 členů

JSDHO

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce je v plošném pokrytí zařazena jako JPO III

Muzeum

Muzeum hasičské techniky bylo založeno v roce 2000. Sídlí ve dvou budovách a čítá cca 50 exponátů.

Nejnovější příspěvky