Historie našeho sboru

… aneb 1895 – 2019

Poradní schůze o tom, aby se v obci Postřekově ustavil sbor dobrovolných hasičů, se konala v neděli dne 7. dubna 1895. Za prozatímní výbor, který měl za úkol zejména přípravu stanov a založení sboru, byli zvoleni: Jakub Řezníček (č.p. 28, starosta obce) Ondřej Schweinar (řídící učitel), Jakub Buršík (č.p. 75), Šimon Frei (č.p. 78), František Řezníček (č.p. 165) a Karel Řezníček (č.p. 129).

Ustavující schůze sboru dobrovolných hasičů v Postřekově byla svolána na neděli dne 4. srpna 1895 ve 2 hod odpoledne do místní školy. Zúčastnilo se 30 členů, kteří se k tomu dni do ke sboru přihlásili. Na této schůzi proběhly volby podle nových stanov. Prvním starostou našeho sboru byl zvolen Jakub Řezníček, velitelem pak Jakub Buršík. Téhož dne se uskutečnila ještě výborová schůze na které byl jednatelem sboru zvolen Ondřej Schweinar. Dále padlo usnesení o nutnosti pořízení patřičné výstroje a stříkačky. Do 28.září 1895 se za činné členy sboru dobrovolných hasičů přihlásilo 28 občanů, kteří byli v neděli 22.září 1895 vybaveni hasičským oděvem a vyzbrojí. Na 28.září 1895 pak bylo naplánováno složení hasičského slibu

Po prvním roce existence měl sbor dobrovolných hasičů v Postřekově úctyhodných 84 členů – z toho 30 činných a 54 přispívajících.

Tolik asi k ohlédnutí na úplný začátek dění u našeho sboru. Pokud se naproti tomu podíváme do současnosti, myslím, že našim předchůdcům neděláme ostudu. Sbor k 20.12.2019 čítal 138 členů, z toho je 25 žen a 138 mužů. Činných je v současné době cca 30-40 lidí. Sbor se krom sportovní činnosti a práci s mládeží podílí zejména na kulturním životě v obci (zejména hasičský bál a pouťové dozvuky se vždy těší hojné účasti našich spoluobčanů). Brigádnickou činností si pak přivydělává prostředky do svého rozpočtu. Dále se z našich řad rekrutují členové zásahové jednotky obce. Jsme organizací čítající všechny věkové skupiny – přípravkou počínaje a Klubem zasloužilých hasičů konče.